Anklicken der Suchergebnisse führt zum entsprechenden Artikel im Wörterbuch. 
1) LLU Môr
 ...Môr, mager, maigre. Prov. Vil Geschwätz a'
 ... maigre. Prov. Vil Geschwätz a' wéneg Fètt mecht môr Zoppen; ital. largo di bocca e stretto di mano,
2) LWB ausrëtschen
 ...intr.: 1) «ausgleiten» (mater. u. mor.) en as derbäi (dermat) ausgerëtscht (fehlgeschlagenes Unternehmen)
3) LWB äs, ees
 ... nët (er kommt wieder einmal nicht) haut äs, mor äs (Echt.: von einer Schlafmütze); 3)
4) LWB Feel
 ... F.: «Fehler» (materiell, geistig u. mor.) Raa.: du bas an der F.
5) LWB jëft
 ..., herr-, krë-, kër-, mor-, për-, milltjëft (nët nach a keen
6) LWB Mo(o)lbier, Mo(o)lber
 ... Molbren), (phV.: Mo-, Mom-, Mor-, Motbier, Muerb(i)er, Muerbelen (Vianden: Muablen), Moleren, Momber
7) LWB Träip
 ...Kläd as eppes wéi eng T. gouereg, laang a mor wéi eng T. deen huet eng laang, dënn T.