Anklicken der Suchergebnisse führt zum entsprechenden Artikel im Wörterbuch. 
1) LWB bäiloossen
 ... b., ech si presséiert häufig zweideutig mit obsz. Nb.Bed.;
2) LWB Bougiefleck
 ...-fleck M.: «Stearinfleck» obsz.: et si Bougiesflecken am Leinduch (Samenspuren);
3) LWB viischt
 ... de viischten as vir (der erste ist vorne) obsz.: de Viischte réiert sech in unfester Verbindung
 ... viischte Won, Fierkel (Vorderwagen, cf. Fierkel II) obsz.: de viischten Aasch; 2) «recht(s)»
4) LWB Flääsch, Fleesch
 ... e Stéck F. (was ein Mensch!); 4) obsz. Hüllwort: hie kääft sech säi F. mam Ponn (Schürzenjäger)
5) LWB kleng
 ... einen leichten Rausch) de Klengen huet geschwat (obsz. für Penis) elo gin et der, an elauter wéi
6) LWB Mauer
 ... eng M. (beim Decken durch den Stier) dazu (obsz.): hatt hält stall wéi eng M. Sportsspr.
7) LWB Min
 ... haten am Krich op vill(e) Plaze Minne geluegt obsz.: eng M. stoussen (coire) Komp. s. Minne(n)
8) LWB Minett
 ... Minett III in der obsz. Ra.: M. maachen.
9) LWB Pabeier, Pobeier, Popeier
 ... schlechtere(m) P. geschriwwen (man hat schon Schlechteres gehabt, auch obsz.) dat as esou dënn ewéi P. e
10) LWB Platten
 ...Platten M. e P. kréien, hun (auch obsz.); B. Adv. (Subst.) «mundartlich»
11) LWB Rëpp
 ... si schweessen et och nët duurch d'Rëpper eraus (obsz.) e Stéck Fleesch vun der schieler (geschielter) R.